Den unika möjligheten för redovisningsbyråeratt hjälpa restauranger

Få delar av Sverige företagare berördes mer av Covid-19-pandemin än restaurangbranschen. Restaurangerna som överlevde är nu i ett annat läge än de någonsin har upplevt: optimistiska, ja, men mer än lite traumatiserade.

“The Great Reset” är en term som journalister har kastat runt för att ge ett namn åt fenomenet Post Covid med att företag, arbetskraft och till och med regeringar börjar fungera annorlunda efter det påtvingade sabbatsåret vi upplevt.

För restaurangbranschen innebär det att leta efter nya sätt att verka kreativt och motståndskraftigt. De är ute efter insikter och expertis som de kanske inte har känt behov av tidigare.

Och redovisningsbyråer är specialisterna som kan leverera det.

Tidigare kan du ha blivit anlitad för att sköta bokföring eller andra grundläggande uppgifter. Men vi vet att det egentligen inte är ditt hantverk: du vill analysera data, inte slutföra administrativa uppgifter. Vi vet att det är framtidens våg. Och vi vet att nu, mer än någonsin, är kunden mottaglig.

När kontor stängdes gick du och dina kollegor förhoppningsvis över till papperslösa leverantörsreskontraprocesser. Det är extremt troligt att dina restaurangkunder också har övervägt att göra ändringar för att säkerställa livslängden på deras verksamhet.

Det här är möjligheten du har väntat på. Lägg till mer värde för dina restaurangkunder – och placera dig själv för att ta ut högre priser för rådgivningstjänster – genom att agera som förändringsagenter och tillhandahålla ovärderlig intelligens som kan hjälpa dem att klara av den pågående stormen. Här är våra idéer för hur man bäst stöttar dem och blir en stöttande partner.

Digitalisera data

Om ditt företag inte har gått in på AP-automatiseringens väg rekommenderar vi starkt att du börjar där för att på bästa sätt stödja dina restaurangkunder. Ta ditt förhållande bortom bokföring genom att använda teknik för att automatisera manuell datainmatning och kontering. Med teknik som är speciellt utformad för att minska fel och öka effektiviteten hos ekonomiteamet, kommer ditt företag att ha fler timmar tillgängliga för att ta sig an analyser som kräver mer expertis. Digitaliserad data ger ditt företag möjlighet att arbeta med större mängder information på kortare tid, vilket ger dig mer flexibilitet att verkligen gräva i siffrorna och upptäcka möjligheter till kostnadsbesparingar.

Inför mer effektivitet

Restauranger tenderar att gå miste om möjligheter till djupgående dataanalys. När du hjälper dem att digitalisera ökar du inte bara effektiviteten för ditt eget team, utan upptäcker också andra möjligheter där dina kunder kan kapa kostnader och öka sin lönsamhet

Erbjud business intelligence

Korrekt hantering av restaurangfakturor gör det möjligt för ditt företag och de restauranger du stödjer att kontrollera det som en gång var okontrollerbart. Arbetskraftskostnaderna, även om de är betydande, bör vara ganska stabila baserat på vad dina kunder vet om deras högtrafik. Matkostnader är en annan historia.

Korrekt hantering av restaurangfakturor gör det möjligt för ditt företag och de restauranger du stödjer att kontrollera det som en gång var okontrollerbart. Arbetskraftskostnaderna, även om de är betydande, bör vara ganska stabila baserat på vad dina kunder vet om deras högtrafik. Matkostnader är en annan historia.

Det är en bästa praxis för restaurangbranschen att engagera sig med leverantörer och bygga starka relationer för att sätta ägare i en bättre position för att säkra kontraktspriser. Digitalisering av fakturor kan hjälpa ditt team att identifiera när matkostnaderna har avvikit från din kunds avtalade priser. Även om det bara är några ören över det överenskomna priset på vissa rader, kan dessa avvikelser på sikt bli en hel del överdebiteringar.

Ta in fler kunder per anställd

Bazaros fakturaautomatisering, attest och kostnadshanteringsfunktioner hjälper din redovisningsbyrå att gå längre än bokföring och fokusera mer på analys istället för administrativt arbete. Vår kund Elite Accounting kunde minska deras fakturahantering med 50 % så att de kunde fokusera mer tid på strategiska och rådgivande partnerskap. Är du redo att ta nästa steg i att stötta dina restaurangkunder? Klicka på Kontakta oss för att boka upp en demo. Det är ett enkelt första steg att ta för att öka djupet i dina relationer med restaurangbranschen.

Leave a comment